על פי נתונים ראשוניים של INE, בשנת 2022 24,500 מבנים היו מורשים ו 14,800 נכסים הושלמו. המספרים תואמים לירידות של 3.5% ו -3.2% בהתאמה, בהשוואה לשנת 2021. אך בהשוואה לשנת 2019, הם עולים על 0.7% בבניינים מורשים ועל ידי 8.1% בבניינים שהושלמו.

מגמת הירידה בבנייה בשנת 2022 נרשמה במהלך הרבעון הרביעי של השנה שעברה (ספטמבר עד דצמבר), כאשר 5,400 מבנים קיבלו רישיון. פחות 3.8% בהשוואה לתקופה המקבילה וירידה של 9.5% בהשוואה לרבעון האחרון של 2019, על פי נתוני INE.

בעשר השנים האחרונות, "מספר הבניינים המורשים גדל בכ -7.9 אלף בניינים, המקביל לעלייה של 47.7%". בשנת 2022, מספר המבנים מורשה הגיע 24.5 אלף ובשנת 2013 מספר זה היה 16.6 אלף, מדגיש את אותו גוף.

עם זאת, מדגיש את משרד הסטטיסטיקה, בין 2013 ו 2017 חלה "ירידה רצופה במספר הבניינים המורשים". שנת 2016 "סימנה את תחילת היפוך מגמה זו, ורשמה לראשונה צמיחה של 12.1% לעומת השנה הקודמת", שתואמת לעלייה של 1,859 בניינים מורשים. באותה שנה נרשמו 17,171 מבנים מורשים ובשנת 2015 היו 15,312.