ההצעות הן חלק מהסקירה הרביעית של הביצועים הסביבתיים של פורטוגל שפרסם הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי (OECD), בה ארגון 38 מדינות מנתח את הביצועים הסביבתיים של המדינה בעשור האחרון ומציע 26 המלצות.

כדי לשפר את הביצועים, יש צורך "להעביר השקעה מבניית כבישים חדשים לשיפור רשת הרכבות".

ופורטוגל, מציעה הארגון, צריכה לשקול הכנסת מיסים על בסיס מספר וסוג בעלי החיים והשימוש בדשנים, ולהסיט את התמיכה הציבורית מפעילויות עם פליטות בעצימות גבוהה במגזר החקלאי.

יש צורך, מחזק את מסמך ה- OECD, להגדיל את שיעורי הפשטת המים לחקלאות, לחזק את ניטור ההפשטות ולהגביל רישיונות חדשים באזורים מסוימים, ו"להאיץ את העברת עלויות ניהול הפסולת העירונית למשפחות באמצעות חיובים ספציפיים הניתנים לזיהוי, מנותקים מחשבון המים".


רפורמת המס הירוק

על


פורטוגל להשלים גם את הערכת רפורמת המס הירוקה, "במטרה ליישום עקבי יותר של עקרון משלם המזהם", לסגור את הפרש המס בין סולר לבנזן, לקדם כלי רכב פחות מזהמים, מחירי אגרה משתנים "בתפקוד פליטת הרכב" ולפתח אזורי פליטה נמוכה בערים.

יש צורך, אומר המסמך, להמשיך ולתמוך ברכישת כלי רכב עם פליטת פחמן נמוכה ולהאיץ את יישום תחנות הטעינה ברחבי הארץ.