הפדרציה של האיגודים בשירות המדינה (FSFP) הציגה הודעת שביתה עבור ה -17 המכסה את כל העובדים, כלומר, מורים וגם צוות שאינו מלמד.

"המורים, מרוב הסיבות, יהיו בשביתה ב -17", אומר פנפרוף, והסביר כי המחאה ביום שישי תהיה "בהגנה על המקצועות והקריירות שלהם ולהערכת המינהל הציבורי", כמו גם של "בית הספר הציבורי, שהתעלל כל כך על ידי מדיניות שבוצעה על ידי ממשלות עוקבות, כולל זו הנוכחית".

יום לאחר ההפגנה, ביום שבת, מורים ומחנכים יהיו ברחובות, שוב, בהפגנת העובדים נגד יוקר המחיה ונגד הפיחות בעבודתם.