בפתק, מרכז בית החולים, הכולל את בתי החולים של סנטה מריה ופולידו ולנטה, מציין כי היה מודע לכך ש'מיילים 'נשלחים על שמו לגביית דמי משתמש ומודיע כי "ההתייחסות לתשלום שדה" ישות "של CHULN היא 10613, ולכן כל התייחסות אחרת אינה תקפה".


זה מוסיף כי יש להבהיר כל ספק לגבי חובות בגבייה עם מרכז בית החולים המדובר באמצעות הטלפונים +351 217 805 218 ו +351 217 805 000 או על ידי שליחת 'דוא"ל' לכתובת האלקטרונית: vendas.moderadoras@chin.min -saude.