השריפה תועדה זמן קצר לפני השעה 05:00 באותו יישוב במחוז ויסאו, עקרה שני מבוגרים ושלושה ילדים, שנלקחו בינתיים על ידי קרובי משפחה.


לדברי הומברטו סרמנטו, אחד הפצועים "הוא אדם שהיה פעם כבאי, הציל את הילדים הישנים ואת הכלב וניסה להילחם בלהבות".

הכבאי לשעבר "היה בעל הידע, אך לא היה לו את הציוד", הדגיש את המפקד והוסיף כי סבל מכוויות קלות בשיערו וחלק מפניו והיה לו צרידות.

האישה גם "הראתה סימני צרידות", ולכן שניהם הועברו לבית החולים למגו, כדי לברר אם דרכי הנשימה נפגעו, הסביר.

המפקד הוסיף כי השריפה השפיעה על חלק מהבית והותירה אותו בלתי ראוי למגורים.

היו 19 מפעילים ושישה כבאים, הגנה אזרחית עירונית וכלי רכב GNR באתר.