המחקר, שפותח על ידי צוות ממרכז קוימברה לכימיה בפקולטה למדע וטכנולוגיה של ה- UC, נועד לפתור את זיהום הקרקעות הנגרמות כתוצאה משימוש בחומר ההדברה imidacloprid.

על פי הצהרה של ה- UC, מדובר במוצר "מסיס מאוד במים ומתמשך באדמה, שיכול לזהם בקלות את משאבי האדמה והמים בסמוך לאזורים חקלאיים המגיעים לאורגניזמים שאינם מטרה, כלומר ציפורים, דבורים, תולעי אדמה ויונקים."

"כדי להסיר חומר הדברה זה ביעילות, נעשה שימוש בגישה חדשה לסינתזה ואפיון של מבנים מולקולריים מורכבים חדשים, שנוצרו מצבירה של מולקולות פשוטות יותר, המאחדות בשיתוף פעולה באמצעות קשרים כימיים חלשים וכוללת מחקרי הסרה", הסבירו החוקרים ג'יאנלוקה אוטזרי וטניה פירמינו קובה, מחברי המחקר.

לדברי המדענים, "גישה זו משולבת עם דוגמנות מולקולרית וסימולציה כדי לפתור את בעיית זיהום המים על ידי חומרי הדברה."

"השילוב של מחקרים ניסיוניים וחישוביים אפשר לנו להסביר, ברמה המולקולרית, את תפקידם של סוכני crosslinking ביעילות הסרת imidacloprid על ידי nanosponges."

לדברי החוקרים, ניתן ליישם את השיטה המפותחת גם על לכידת חומרי הדברה ומזהמים אורגניים אחרים מהמים וגם לתרום לבקרת זיהום סביבתי באמצעות תהליכי תיקון ממוקדים ומבוקרים."