כיסוי החיסון נגד covid-19 ושפעת "הוא גבוה", על פי הדו"ח האחרון על המצב האפידמיולוגי, ממנכ"ל הבריאות (DGS), לשבוע 06-12 במרץ.

על פי המסמך על התגובה הבריאותית העונתית, המעקב והניטור, קיימת מגמה יציבה של פעילות שפעת מגיפה, עם דומיננטיות של תת-סוג A (H3) (82.8%).

באשר להודעה על מקרים של זיהום על ידי SARS-CoV-2, הגורמת למחלה covid-19, היא שמרה על מגמה יציבה ושולטת בגרסת Omicron BA.5.

בעולם, הוא מוזכר גם במסמך, מקרים חדשים ומקרי מוות שדווחו ירדו (-40% ו -57% בהתאמה) בהשוואה ל -28 הימים הקודמים.

מסמך DGS מציין גם כי מספר ההתייעצויות הרפואיות בשירותי הבריאות הראשוניים בשירות הבריאות הלאומי פחת בהשוואה לשבוע הקודם.

מצד שני, שיעור ההתייעצויות לתסמונת שפעת גדל ולזיהומים בדרכי הנשימה חריפה ירד.

בשבוע המדובר, על פי אותו סיכום, עלו מקרי החירום בבית החולים כתוצאה משפעת וזיהומים בדרכי הנשימה. ביחידות לטיפול נמרץ התפוסה של מיטות המוקדשות ל- covid-19 פחתה ושיעור מקרי השפעת גדל.

"מאז שבוע 50 של 2022 שיעור כה גבוה לא נרשם", נכתב במסמך.

התמותה הכוללת הייתה כצפוי ברמה הלאומית והתמותה הספציפית מ- covid-19 הראתה "מגמה יציבה, מתחת לסף שקבע ה- ECDC", על פי המסמך.