על פי בנק פורטוגל, יוריבור בן 12 החודשים כבר מייצג 43% מ"מלאי "ההלוואות לדיור קבוע בשיעור משתנה, ואילו יוריבור בן שישה חודשים מייצג 32%.

היוריבור החל לעלות משמעותית יותר מאז 4 בפברואר 2022, לאחר שהבנק המרכזי האירופי (ECB) הודה כי הוא יכול להעלות את הריבית העיקרית השנה בגלל עליית האינפלציה בגוש האירו והמגמה התחזקה עם תחילת פלישת רוסיה לאוקראינה ב- 24 בפברואר 2022.

בישיבת המדיניות המוניטרית האחרונה, ב- 16 במרץ, שוב העלה ה- ECB את הריבית המרכזית ב -50 נקודות בסיס, אותה עלייה כמו ב -2 בפברואר וב -15 בדצמבר, אז החלה להאט את קצב העליות בהשוואה לשניים שנרשמו בעבר, שהיו 75 נקודות בסיס, בהתאמה ב- 27 באוקטובר וב -8 בספטמבר.