על פי Le Monde, בסקר המקוון השתתפו 5,184 מדענים (2,269 בצרפת), 76 אחוזים מהם נשים. הרוב המכריע של המשיבים (75 אחוזים) עבדו בתחומי STEM ב -50 מוסדות שונים (מתוכם 77 אחוזים היו ציבוריים).