במסמך שאליו הייתה לסוכנות לוסה גישה, מאתיים סטודנטים של ESGIN, הביעו את "מורת רוחם ודאגתם לרעוע של התחבורה הקיימת (ב) בעיריית אידנה-א-נובה ולקסטלו ברנקו".

מצב זה "מונע מתלמידים הלומדים שם ומתגוררים שם לנוע בתקופות אלה, ובמיוחד ליהנות מעצם העירייה [אידנהה-א-נובה] שבחרו ללמוד".

בעתירה הם גם הביעו דאגה לעתידה של ESGIN, "בהתחשב בתלונות כמעט קבועות של תלמידים ומורים של אותו מוסד בגלל חוסר הניידות ורשת התחבורה החסרה מאוד."

בנוסף הדגישו כי "הרוב המכריע מגיע מחו"ל", מאידנהה א-נובה והם סטודנטים מאזורים אחרים במדינה, ונאלצים לעבור לאזורים אחרים אלה וממנה ללא הניידות הנדרשת.

במסמך, התלמידים חיזקו את דאגתם לגבי משהו שהם רואים "חיוני לחלוטין" לקיימות של ESGIN, וממנו "עולה הרצון הרציני, החופשי והנאור להוקיע את המצב הנוכחי שנראה בלתי בר-קיימא לחלוטין לקביעותם בבית הספר הזה ובעירייה.

ESGIN הוא אחד מששת בתי הספר של המכון הפוליטכני של קסטלו ברנקו, מוסד ציבורי להשכלה גבוהה שהחל את פעילותו בשנת 1980.