בנוסף לשביתה בתקופת ההוראה האחרונה של כל מורה, הושקו גם שביתות לשעות נוספות ולרכיב שאינו מלמד, ללא השפעה על שיעורי התלמידים.

פלטפורמת האיחוד תחזור גם לשביתות של מחוזות, בין ה -17 באפריל ל -12 במאי, עם שביתה לאומית והפגנה מתוכננת ל -6 ביוני, ושביתה בסוף השנה הערכות.

נכון לעכשיו מתקיימת גם שביתה נוספת, שכונסה על ידי איגוד כל מקצועני החינוך, המתקיים מאז דצמבר.