"בחודש הרביעי ברציפות האטה צמיחת הפיקדונות הללו: היא עברה מ -3.7% בינואר ל -2.1% בפברואר", מסביר ה- BDP.

המנויים נטו לתעודות חיסכון גדלו ב -2.6 מיליארד אירו, מקדמות את המפקח הבנקאי.

בסוף פברואר 2023, מלאי הפיקדונות התאגידיים בבנקים תושבים עמד על 64.1 מיליארד יורו, 1.8 מיליארד יורו פחות מאשר בינואר. פיקדונות אלה צמחו ב -5.1% בהשוואה לפברואר 2022, האטה לעומת 9.1% שנצפו בינואר.