בשנת 2022 נמכרו 156,250 מכוניות נוסעים. מספר זה כולל רק כלי רכב הרשומים לראשונה.

NM ביצעה חישוב מהיר והגיעה במהירות למסקנה כי בהתחשב במכירות של 2022, בשנה שעברה נמכרו 428 מכוניות... ליום.