לרוב הקרדיטים באינדקס ליוריבור במשך שלושה ושישה חודשים עדיין יש מדד נמוך יותר ממה שהיה להם בעת החוזה, על פי הצהרותיו האחרונות של מושל בנקו דה פורטוגל (BDP), במהלך דיון ועדת התקציב והאוצר. מריו סנטנו סבור כי שיא הריבית יגיע באוגוסט.

בהתחשב בכך שהמצב הנוכחי "מאתגר", בגלל הדרך המהירה בה הועברה עליית הריבית לאינדקסים של מרבית הלוואות הדיור, אמר סנטנו כי 75% מהחוזים באינדקס ליוריבור לשלושה חודשים ו -69% מהצמוד לשישה חודשים "יש מדד נמוך מהמדד המשמש בחוזה הראשוני". במקרה של אלה הצמודים ליוריבור בן 12 החודשים, מצב זה מכסה 34% מהחוזים.

עם זאת, הוא הוסיף, ואילו במקרה של יוריבור בן 12 החודשים, הערך המרבי של המדד כבר הגיע לשיאו בפברואר, ואילו חוזים צמודים לשלושה ושישה חודשים "יגיעו למקסימום שלהם בחודשי הקיץ של השנה". על כף המאזניים נמצאים 70% מחוזי ההלוואה הביתית, תוך התחשבות כי כיום 40% מהחוזים משתמשים ביוריבור של שישה חודשים, 30% שלושה חודשים ו -30% 12 חודשים.