על פי נתוני המכון הלאומי לסטטיסטיקה (INE): "במחזור נגדי עם התנהגות הפעילות הכלכלית בפורטוגל, בו התוצר ירד משמעותית בהקשר למגפת קוביד -19 (-6.5 אחוזים), ה- DNPA (ההוצאה הלאומית להגנת הסביבה) עלה ב -2.2 אחוזים ", בשנת 2020.

ה- DNPA עמד על 3,334.4 מיליון אירו באותה שנה, התואם 1.7 אחוז מהתוצר (תוצר מקומי גולמי).

"אגודות היו אחראיות ליותר ממחצית ה- DNPA (53.3 אחוזים), כאשר המינהל הציבורי ומוסדות ללא כוונת רווח המשרתים משפחות המייצגות 25.8 אחוזים והמשפחות הנותרות 20.9 אחוזים".

ניהול פסולת (40.3 אחוזים) וניהול שפכים (32.4 אחוזים) מייצגים את התרומות הגדולות ביותר להוצאה זו, כאשר החינוך הציבורי בתחום הגנת הסביבה "צובר ביטוי", על פי ההצהרה של INE, המציינת כי "פעילויות מחקר ופיתוח (מו"פ) להגנת הסביבה ייצגו 21.8 אחוזים "וכי" בענפים מוסדיים אלה המו"פ תרמו ביותר ל- DNPA".

בשנת 2020 התעסוקה בהגנה על הסביבה "ייצגה 1.0 אחוז מהתעסוקה הלאומית" וגדלה ב -8.3 אחוזים, לאחר שירדה ב -2.2 אחוזים במשק. באשר להשקעה בייצור שירותים, היא גדלה ב -10.2 אחוזים.

בהשוואה למדינות האחרות באיחוד האירופי ועם שנת 2019 הייתה השנה האחרונה עם נתונים זמינים, "משקל ה- DNPA בתוצר (1.7 אחוז) היה מתחת לממוצע EU27 (2.0 אחוזים)" ופורטוגל תפסה את המיקום ה -20 ביחס לאותה הוצאה 'לכל קפיטה', עם 317.30 אירו לתושב, כמעט מחצית מהממוצע EU27 (629.60 אירו).