מתוך 69 המעצרים הללו, 25 היו בגין נהיגה תחת השפעת אלכוהול, 23 בגין נהיגה ללא רישיון וחמישה בגין סחר בסמים.

כמו כן נתפסו 49 מנות חשיש, 22 ק" ג קוקאין ואקדח.

בכל הנוגע לקנסות הועברו 450:218 בגין מהירות מופרזת, 51 בגין היעדר בדיקה תקופתית חובה, 42 הקשורים לחריגות במערכות התאורה והאיתות, 23 בגין שימוש לא נכון בטלפון הסלולרי, 16 מחוסר ביטוח אחריות אזרחית ו-15 בגין שימוש חסר או שגוי בחגורת הבטיחות ו/או במערכת ריסון הילדים.

היו גם 126 תאונות, שגרמו לשש פצועים קשים ו -22 פצועים קלים.