שביתת המחוזות היא שוב המחאה שנבחרה על ידי הפלטפורמה של תשעה מבני איגוד המורים, הכוללת את הפדרציה הלאומית למורים (Fenprof) והפדרציה הלאומית לחינוך (FNE).

בניגוד למה שקרה בחודשים האחרונים, בשביתה מחוזית זו, המשרד לא ביקש שירותי מינימום.

לאחר שהתחילה בפורטו בשעה 12:00 היום, השביתה תכסה את כל המחוזות במדינה בסדר אלפביתי הפוך, מוויסו לאוויירו, ומסתיימת בליסבון.