"בהתחשב בכל האמצעים הקיימים, הפחתת נטל המס תהיה 32.8 סנט לליטר דיזל ו -34 סנט לליטר בנזין", נכתב בהודעת המשרד.

בהשוואה למחצית הראשונה של אפריל, המשרד אומר כי ההנחה הכוללת בנטל המס נשמרת על בנזין ומופחתת מעט עבור סולר, לאור התפתחות מחירי הדלק בשבועות האחרונים.

האמצעים למתן עליית מחירי הדלק שנותרו בתוקף במחצית השנייה של אפריל הם המנגנון החל על ספק שירותי האינטרנט השווה לירידה בשיעור המע"מ מ -23% ל -13% ומנגנון הפיצויים באמצעות הפחתה של ספק שירותי האינטרנט מהכנסות נוספות ממע"מ, הנובעות משינויים במחירי הדלק, בנוסף להשעיית עדכון מס הפחמן.

עוד מוסיף המשרד כי במסגרת צעדים לתמיכה במגזר החקלאי הוא שומר על הפחתה של 6 סנט במיסוי הסולר החקלאי.