מהנתונים עולה כי בשנה שעברה נכנסו ללוקסמבורג 3,633 פורטוגזים (6.5% פחות מאשר בשנה הקודמת).

בשנת 2022 קיבלה לוקסמבורג 31,433 זרים, מתוכם 11.6% פורטוגזים.

למרות הירידה, פורטוגל ממשיכה להיות מדינת המוצא העיקרית להגירה בלוקסמבורג, מדגישה את מצפה ההגירה, מבנה טכני ומחקרי עצמאי, המשולב במרכז למחקר ולימודים בסוציולוגיה (CIES) של ISCTE, Instituto Universitário de Lisbon.

ירידה זו בשנת 2022 מדגישה את אובדן החשיבות היחסית של ההגירה הפורטוגזית בלוקסמבורג, שבין 2003 ל-2022 עברה מ -29% מסך הזרמים של מהגרים זרים ל -12%.