"סוף הענקת ויזות זהב חדשות מסכם תוכנית שפותחה בתקופה קשה למדינה. ההחלטה צריכה להיות השפעה מוגבלת על שוק המגורים, כפי שהוא לא היה כוח מניע מכריע במונחים של עסקאות, לא במונחים של נפח או במונחים של ערך עבור המדינה כולה", אומר DBRS

.

DBRS מציין כי ישנם גורמים "רלוונטיים יותר להסביר את המגמה האחרונה" של עליית מחירי הבתים בפורטוגל, כלומר המחסור בדיור חדש, אינטרס זר והתאוששות כלכלית.