זהו "שיעור ירידת ערך של 8.5% ", אמר המשרד בפיקוחו של מנואל פיזארו והדגיש כי הוא מייצג את אחד "שיעורי הליקוי הנמוכים ביותר ברמה האירופית", בזכות "השילוב של הדבקות הגדולה של הפורטוגלים בחיסון" ו"ניהול אספקה יעיל ואחראי".

בתיאוריה, פורטוגל צריכה לקבל השנה יותר מ -20 מיליון מנות חיסונים נגד קוביד -19, אך צפוי שניתן יהיה להפחית את הכמות ולהאריך את זמני האספקה של החיסונים. המשרד נזכר כי קיים "תהליך מתמשך" של משא ומתן מחודש על חוזה שנחתם בשנת 2021, שיבוצע על ידי הנציבות האירופית, על מנת "להתאים אותו לנסיבות האפידמיולוגיות הנוכחיות ולאסטרטגיות החיסון של כל מדינה חברה"

.