בהצהרה אומרת ANAREC כי "הופתעה" מהמידע שמועצת השרים מתכוונת לאשר הצעת חוק "המרחיבה את האיסור על מכירת טבק לתחנות דלק".

"מכיוון שחשוב ביותר לקדם את הבריאות ולהגן על האוכלוסייה מפני חשיפה לעשן טבק סביבתי, לא נראה לנו שהדרך הזו נעשית על ידי הגבלת נקודות מכירה של טבק", אומרת העמותה.

המדד "מוכיח שהוא לא שוויוני ומפלה, מעדיף ומגדיל את ההכנסות והמכירות של קבוצת סוחרים נדירה, לרעת אחרים, כמו במקרה של תחנות דלק", שוקל העמותה.

"בואו נהיה מציאותיים: טבק ימשיך להימכר, המכירות יהיו מרוכזות במפעלים מסוימים, לטובת עסקים אלה תוך פגיעה באחרים", מדגיש את העמותה.

ANAREC פונה לממשלה "לקחת צעד אחורה במסגרת האיסור על מכירת טבק בתחנות דלק, מגזר שסבל בשנים האחרונות".

העמותה אומרת כי לא נשמעה בעבר על כוונת הממשלה הזו וכי היא עדיין תגיב רשמית כנגד צעד זה שהיא רואה בה "לא הוגנת ובלתי מידתית".

מכירת טבק במכונות אוטומטיות תיאסר בשנת 2025 ובהמשך השנה ייאסר עישון בחללים חיצוניים לצד מבני ציבור כמו בתי ספר, מכללות או בתי חולים, על פי חוק מוצע.

המטרה היא להגביל את מכירת הטבק לטבק, או דומה, ובשדות תעופה מינואר 2025.