על פי החוקה של הרפובליקה, מול וטו, הפרלמנט יכול לאשר את הטקסט ברוב מוחלט של הצירים בתפקיד, 116 מתוך 230, ובמקרה זה, נשיא הרפובליקה יצטרך להפיץ את התעודה בתוך שמונה ימים מיום קבלתו.