הבנק אומר כי העלייה ברווחים הושגה "למרות ההשפעות השליליות הקשורות לבנק המילניום", הבנק שיש ל- BCP בפולין ושם היו לו הפסדים הקשורים להלוואות שניתנו בפרנקים שוויצריים.

בין ינואר למרץ היו ל- BCP חיובים בסך 205.7 מיליון יורו הקשורים לתיק הלוואות המשכנתא בפרנקים שוויצריים בגין המבצע בפולין. במובן חיובי, גם בפולין, היו לה רווחים של 127 מיליון יורו עם מכירת המוקד בשירותים הפיננסיים של מילניום.

במונחים מאוחדים, המרווח הכספי (ההפרש בין מה שהבנק גובה על הלוואות ומשלם על פיקדונות) עלה ב -42.9% ל -664.6 מיליון יורו.