ה- IPMA גם העמיד מספר עיריות בכל המחוזות (18) ביבשת בסיכון גבוה וגבוה מאוד.

סכנת האש, שנקבעה על ידי IPMA, יש חמש רמות, החל מופחת למקסימום.

החישובים מתקבלים מטמפרטורת האוויר, לחות יחסית, מהירות הרוח וכמות המשקעים ב -24 השעות האחרונות.