"AT מודע לכך שחלק משלמי המסים מקבלים הודעות דואר אלקטרוני שכביכול מגיעות מ- AT המתייחסות להחזר מס אפשרי, בו מתבקש קישור", ניתן לקרוא בהצהרה שפורסמה בפורטל האוצר.

רשויות המס אומרות כי "הודעות אלה שקריות ויש להתעלם מהן", והוסיפו כי הן שואפות "לשכנע את הנמען לגשת לדפים זדוניים על ידי לחיצה על הקישורים המוצעים".

"בשום פנים ואופן אין לבצע פעולה זו", מסכם AT.