מספר עורכי הדין הרשומים בלשכה (OA) מעולם לא היה גבוה כמו בשנת 2021, בעוד שמעולם לא היו כל כך הרבה נשים שעוסקות במקצוע זה.

על פי נתוני המינהל הכללי למדיניות צדק (DGPJ) של משרד המשפטים, בשנת 2021 נרשמו 33,937 עורכי דין בצו, מספר שיא. במהלך השנים האחרונות מספר זה גדל, עם שבע טיפות בלבד במספר עורכי הדין שנרשמו בשנים 1988, 1991, 1996, 2002, 2007, 2009 ו- 2019. ההזמנה עדכנה נתונים אלה וספרה קצת יותר מ -35 אלף, בסך הכל, עם מתמחים

.

הירידה הגדולה ביותר הייתה בשנת 2007 כאשר נרשמו 22,345 עורכי דין לעומת 25,716 בשנת 2006, כלומר ירידה של 3,371. אבל היתה סיבה לירידה זו: מריניו ופינטו היו אחראים על התפקיד ובמשך כמה חודשים של אותה שנה הייתה השעיה של רישום עורכי דין מתאמנים

.