בחוות דעת שפורסמה על תוכנית היציבות של פורטוגל ועל תוכנית הרפורמה הלאומית, הנציבות האירופית קוראת למדינה "להפסיק את אמצעי התמיכה באנרגיה בתוקף עד סוף 2023, תוך שימוש בחיסכון המקביל להפחתת הגירעון הציבורי".

במצב של משבר אנרגיה אפשרי בחורף הבא, הנהלת הקהילה מבקשת כי אמצעי התמיכה החדשים הללו לעליות נוספות במחירי האנרגיה "יופנו להגנה על משפחות וחברות פגיעות, הנגישות מנקודת מבט תקציבית ושומרים על תמריצים לחיסכון באנרגיה".

ההמלצה באה לאחר, בשבוע שעבר, הממשלה אמרה כי היא תעקוב אחר "ההנחיה הכללית" שניתנה למדינות האיחוד האירופי (האיחוד האירופי) בנוגע למשבר האנרגיה, אך הודתה בהפסקת התמיכה הציבורית בשנת 2024, אם לא מוצדקת, כפי שחזתה הנציבות האירופית.