בשנה שעברה נכנסו 360 פורטוגזית לאיסלנד, המהווה 2.3 אחוזים מכלל הזרים שנכנסו למדינה: 15,438.

"לאחר העלייה הקלה במספר הכניסות הפורטוגזיות לאיסלנד בשנת 2021, בשנת 2022 ההגירה לארץ זו עולה שוב, עם כניסתם של 360 פורטוגזית, התואמת עלייה של 76.5 אחוזים בהשוואה לשנת 2021", נכתב הפתק ממצפה ההגירה.

בין השנים 2000 ל -2022 נרשם המספר הנמוך ביותר של כניסות פורטוגזיות לאיסלנד בשנת 2002 (שבע כניסות) והגבוה ביותר בשנת 2004 (520 כניסות).

בשנת 2004, ההגירה הפורטוגזית היוותה כחמישית מהזרים שנכנסו למדינה.