תהליך זה התחיל בעיכובים מסוימים, אך לוח הזמנים לעמידה בחובת מס זו נותר זהה.

משלמי מיסים רבים לא קיבלו את שטר החיוב בדוא"ל כדי להמשיך בתשלום המס בלוח השנה הרגיל, החל מהמחצית השנייה של אפריל, בגלל "בעיות טכניות", כפי שמוצדק על ידי רשות המסים (AT).

התשלום היחיד הוא חובה רק עבור סכומי מס מתחת ל -100 יורו. לאחר חריגה מסכום זה, המס מחולק לשניים או שלושה שלבים (אם הוא פחות או יותר מ -500 יורו) שישולם בחודשים מאי ונובמבר או במאי, אוגוסט ונובמבר, בהתאמה. אבל מי שרוצה תמיד יכול לבחור לשלם את המס במלואו בחודש מאי.

המס מחושב ומחויב על ידי רשות המסים, אך העיריות הן שמחליטות, מדי שנה, איזה שיעור הן מתכוונות להחיל בעירייה שלהן, במרווחי הזמן האמורים.