"ה- ANSR זיהה הפצת הודעות דוא"ל מזויפות שנשלחו מטעם רשות זו, המודיעות לאנשים על הודעת עבירה מנהלית, מה שמעיד על קישור לגישה למסמך ההודעה המתאימה", נכתב בהתראה.

"זהו 'דיוג', ניסיון להשיג מידע מטעם ישות, לכן אסור לך לגשת לקישור בהודעות דוא"ל אלה".

ANSR מוסיף גם כי כל ההודעות, כולל קנסות על מהירות מופרזת, נעשות בדואר.