על פי דו"ח של ECO, הממשלה אישרה את הקמתו של משטר יוצא דופן לחידוש רשיונות נהיגה בו אנשים עם רישיונות נהיגה שהונפקו לפני 2008 יכולים לחדש את הרישיון מבלי להיבחן.

"חוק הגזירה שיוצר משטר יוצא דופן לאימות מחדש של רשיונות נהיגה אושר. באופן זה יתאפשר למחזיקי רישיונות נהיגה שפג תוקפם באופן חוקי לפסול אותם מבלי להגיש לבחינה מיוחדת ", נכתב בהודעת מועצת השרים

.

המשטר הצפוי חל על רישיונות נהיגה שהונפקו לפני 1 בינואר 2008, שתקופות תוקפן המפורטות במסמכים הפיזיים המתאימים אינן תואמות את התקופה הצפויה בחוק, ומאפשרות נהיגה של כלי רכב בקטגוריות AM, A1, A2, A, B1, B, BE וכלי רכב חקלאיים.