על פי נתוני המכון הלאומי לסטטיסטיקה (INE), שיעור האבטלה "עמד על 6.8%" באפריל, "ערך נמוך מזה של מרץ וינואר 2023" - 0.2 נקודות אחוז ו -0.3 נקודות אחוז בהתאמה -, "אך גבוה יותר מאשר באפריל 2022" ב -0.9 נקודות אחוז.

השיעור שנרשם באפריל הוא "הערך הנמוך ביותר מאז דצמבר 2022, אז היה גם 6.8%".