בקשות לתיקו הדיור (סוגי T1 ל- T3) נפתחות היום וסוגרות ב -22 ביוני.

על פי ההצהרה, ההגרלה היא חלק ממדיניות השכירות המשתלמת וחוזי השכירות מיועדים לדיור קבוע.