מהניתוח עולה כי בהשוואה לערך הייחוס, שהושג בממוצע התקופה 1971-2000, חלה עלייה בטמפרטורה בכל תחנות המדידה, למעט ויאנה דו קסטלו, עם סטיות תכופות מ פלוס 1 מעלות צלזיוס לפלוס 2, 3 מעלות צלזיוס.

לרגל יום הסביבה העולמי, פורדאטה, המאגר הסטטיסטי של קרן פרנסיסקו מנואל דוס סנטוס, בשיתוף עם הסוכנות לאיכות הסביבה הפורטוגזית, יצר דיוקן של התפתחות המדינה בנושאים סביבתיים שונים.

המספרים מראים, למשל, כי בערים בראגנסה, קסטלו ברנקו, ליסבון ובז'ה היו הטמפרטורות הממוצעות הגבוהות ביותר של 50 השנים האחרונות בשנה שעברה השוואת הטמפרטורה הממוצעת

בשנות ה -70 לזו של העשור 2010-2019, הפרש הטמפרטורה בפורטו, בז'ה, פארו ופונשל היה לפחות 1.5

מעלות צלזיוס.

לגבי משקעים, המספרים אינם חושפים הבדלים גדולים, כאשר תקופות של מעט גשם מתרחשות באופן קבוע בין 1960 ל -2022.