צעדים אלה עלול להוביל קיצוצי מים פוטנציאליים בשלושה מסלולי גולף בשבועות הקרובים. הממשלה שמה לה למטרה לצמצם את השימוש במי התהום, התומך כיום ב -70% מייצור פרי ההדר באזור.