מחסום השפה, הביורוקרטיות השונות ועלויות דיור עולות יחד עם סיום תכנית אשרת הזהב מצוטטים כסיבות כי הם puting את המשקיעים בארה"ב.

במחצית הראשונה של השנה חלה ירידה של 18% בביקוש למגורים על ידי זרים בפורטוגל במסגרת תוכנית ויזת הזהב, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

אולם מספר זה מבטא יותר בקרב צפון אמריקאים, עם ירידה של 37%.

כמו כן, על פי בלומברג, מספר תושבי החוץ בפורטוגל גדל בשנים האחרונות למספר שיא של 700,000, בעוד שמספר צפון אמריקה שילש יותר משילש בין 2018 ל -2022, ל -9,794.

רק בשנה האחרונה הוענקו 216 ויזות זהב לצפון אמריקאים.