על פי Jornal de Notícias, מינואר עד מרץ קיבלה ERS 21,291 תלונות, מחמאות והערות, מתוכן 15,483 (72.72%) היו תלונות של יחידות במגזר הציבורי, הפרטי והחברתי. המגזר הציבורי קיבל את מרבית התלונות, בסך הכל 8,717 (56.3%), כאשר 6,471 (41.8%)

הופנו למגזר הפרטי.

במגזר הציבורי הסיבה העיקרית לתלונות (16%) קשורה לבעיות הקשורות להתמקדות במשתמש, ואילו בבתי חולים פרטיים גוברים סוגיות פיננסיות (17.5%). עם זאת, בבתי חולים פרטיים ללא אשפוז, נהלים מנהליים הם הסיבה לרוב התלונות (19.4%

).