נישומים רבים כבר מילאו חובה הצהרתית זו, חלקם כבר ב -1 באפריל, עם תחילת הקמפיין, אך עדיין ישנם אנשים שלא הגישו את החזר המס שלהם. אם לא תמסור את ההצהרה בתוך המועד האחרון והיא אינה מכוסה על ידי מס הכנסה האוטומטי, אתה מסתכן בהוצאת קנס.

אי מסירת החזר מס הכנסה בתקופה החוקית עלול להוביל לתשלום קנס שיכול להגיע עד 3,750.00 אירו.

עם זאת, הסכום יכול להיות מופחת אם משלם המסים מרצון מסדיר את המצב, תוך לקיחה בחשבון גורמים כגון תקופת העיכוב ואת מידת האשמה. אם אתה מספק בתוך חודש לאחר המועד האחרון, על היוזמה שלך, ייתכן שיהיה עליך לשלם לפחות קנס של 25 יורו. אם תפנה לאחר 30 הימים הנוספים הללו, הקנס המינימלי הוא 37.50 יורו, שיכולים להגיע ל 112.50 יורו אם רשויות המס כבר החלו בהליך בדיקה

.