כאשר שליש מהמדינה חווה בצורת קשה וקיצונית, הממשלה שואפת לטפל במצב על ידי יישום אמצעים להפחתת צריכת המים.

בפגישה הקודמת הוטלו הגבלות על השימוש במים באזור אלגרבה המזרחי, ונעשו מאמצים להפחית את צריכת המים התת-קרקעית.