על פי דו"ח של ECO, בשלוש השנים האחרונות עלויות העבודה ליחידה המיוצרת עלו ברוב המדינות. זה קורה כאשר פיצויי עובדים (שכר ופיצויים אחרים) במונחים נומינליים רושמים צמיחה מעל העלייה בפריון.

זהו המקרה של פורטוגל, שבין הרבעון הרביעי של 2019 לרבעון הראשון של השנה רשמה עלייה של 19.2% בעלויות העבודה לייצור, פי 1.2 מהממוצע ב- OECD.

מבין 29 מדינות ה- OECD עם נתונים בנושא זה, רק באירלנד הייתה ירידה בעלויות העבודה לעושר שנוצר בשלוש השנים האחרונות. בכיוון ההפוך נמצאת ליטא שבשלוש השנים האחרונות רשמה גידול של כמעט 40% בעלויות העבודה.

עם זאת, כאשר האינפלציה נחשבת לצורכי חישוב, פורטוגל קופצת לקדמת החבילה, ומציגה את העלייה הריאלית הגבוהה ביותר בעלויות העבודה ליחידה שהופקה בשלוש השנים האחרונות בקרב מדינות ה- OECD.

על פי נתוני ה- OECD, עלות העבודה האמיתית ליחידה המיוצרת בפורטוגל עלתה ב -4.9% בין הרבעון הרביעי של 2019 לרבעון הראשון של השנה, בעוד שבממוצע במדינות ה- OECD חלה ירידה ריאלית של 1.1% מעלויות העבודה.

"אנחנו המדינה באירופה בה שכר המינימום הכי קרוב לשכר הממוצע", נזכר ז'ואאו סרג'ירה, פרופסור מאוניברסיטת מינהו, וציין גם כי פורטוגל היא אחת המדינות בהן "שכר המינימום עלה הכי הרבה בשנים האחרונות".