על פי נתוני המכון הלאומי לסטטיסטיקה (INE), אינדיקטורים אלה תואמים 571.7 מיליון יורו בסך ההכנסה ו -436.6 מיליון יורו בהכנסות מאירוח, המהווה צמיחה משנה לשנה של 25.2% ו -29.1% בהתאמה.

בהשוואה למאי 2019, התקופה שלפני המגיפה, היו עליות של 40.1% בסך ההכנסות ו -44.4% בהכנסות מאירוח.

בגולת הכותרת של INE מצוין גם כי ההכנסה הממוצעת לחדר פנוי ולחדר כבוש הגיעה למקסימום היסטורי במטרופולין ליסבון, של 118.8 יורו בהתאמה, לעומת הגלובלי של 69.8 יורו, ו -150, 5 יורו, לעומת הממוצע של 112.7 יורו.