נתוני פורדטה מגלים גם כי הרווח הממוצע של עובדים פורטוגלים עמד על 1,294 אירו בשנת 2021, השנה בה הם מעריכים שכר.

"בפורטוגל, בתחום הלינה והקייטרינג הרווח החודשי הממוצע (שכר+שעות נוספות + בונוסים + סובסידיות) של עובדים הוא הנמוך ביותר", בעוד שהשכר הגבוה ביותר נמצא בתחום החשמל, הגז והמים.

רווח ממוצע לפי ענף בשנת 2021:

חשמל, גז ומים - 2,965.8 אירו פעילויות פיננסיות וביטוחיות - 2,374.4

אירו

ארגונים בינלאומיים - 1,997.5 אירו תעשיות מיצוי - 1,596.00 אירו תחבורה ואחסון - 1,463.7

אירו חינוך - 1,415.1 אירו מינהל ציבורי, ביטחון וביטוח

לאומי חובה - 1,269.2 אירו תעשיות

ייצור - 1,224.8

אירו

סחר סיטוני וקמעוני, תיקון כלי רכב ואופנועים - 1,224.2 אירו בריאות וחברה טיפול - 1,148.8 אירו בנייה -

1,103.2

אירו

חקלאות, ייצור בעלי חיים, ציד, ייעור ודיג - 1,011.4 אירו

לינה, קייטרינג וכדומה

- 913.7 אירו