על מנת להתמודד עם המחסור במשרות פנויות במגזר החברתי והסולידריות בעיריות בהן יש קרצ'ים הדבקים ברשת הרווחית, הודיעה הממשלה כי "לחודש ספטמבר ההצעה המשלימה פעילה לכל חדרי הקשתות הדבקות."

על פי פקודה שפורסמה ב- Diário da República, "לצורך חודש ספטמבר, היעדר המשרות הפנויות מוכר עבור העיריות בהן ישנם מעונות יום פעילים המשתתפים, המכסים את החדרים המתאימים, על סמך המידע שנאסף במהלך החודש הקודם של יולי."

צעד זה נובע מהנוהל להרחבת הגישה החופשית למעונות יום על ידי ילדים המגיעים למעונות יום מורשים ברשת הפרטית הרווחית, שלא הצליחו למצוא מקום ברשת הציבורית.

יש לזכור כי מאז השנה ילדים שנולדו החל מה -1 בספטמבר 2021 (כולל) יכולים כעת להשתתף ללא עלות במעונות יום ברשת הסולידריות ללא הסכם שיתוף פעולה ובמגזר הפרטי, כאשר אין מקומות פנויים במעונות יום במגזר החברתי והסולידריות עם הסכם או סנטה קאסה דה מיסריקורדיה דה ליסבואה בעיריות המיועדות.