לעומת זאת, במונחים משנה לשנה, האבטלה עלתה ב -0.4 עמ ', על פי נתונים זמניים שפרסם המכון הלאומי לסטטיסטיקה (INE).

ביוני 336,500 איש היו מובטלים במדינה.

INE מוסיפה כי האבטלה בפורטוגל נותרה על 6.4%, "הערך הנמוך ביותר מאז אוקטובר 2022, אז היה 6.1%".

בהקשר זה, האוכלוסייה המובטלת צנחה ב -0.7% בהשוואה לחודש מאי ו -6.5% בהשוואה לשלושה חודשים קודם לכן, ל -336,500 איש. למרות זאת, הוא גדל בכ -8.5% בהשוואה לאותו חודש של 2022

.

באשר לאוכלוסייה המועסקת, היא נאמדה בכ -4,944.1 אלף איש, כלומר שינוי יחסי חיובי ביחס לחודש מאי (0.1%), וכן ביחס לשלושה חודשים לפני (0.5%) ולשנה לפני (1.5%).