על פי ההוראות שפורסמו ב- Diário da República, אושרו תיקונים לאישורים לשימוש במערכות מעקב וידאו שאושרו לעיריות פורטימאו, בשנת 2020, ואולהאו, בשנת 2022, במחוז פארו.

במקרה של Portimão, מערכת מעקב הווידאו אושרה באוגוסט 2020, המספקת התקנה של 61 מצלמות, ונכנסה לפעולה ב-1 בנובמבר 2022, עם 37 מצלמות, המאפשרות "כיסוי של 24 המיקומים שזוהו בעבר" בתזכיר PSP, נכתב בשליחה.

כבר השנה ביקש המנהל הארצי של ה- PSP, "על פי תנאי החוק, הרחבת מערכת מעקב הווידיאו הנ"ל לחמישה מיקומים חדשים", תיקון שמזכירת המדינה למינהל פנימי, מריה איזבל אונטו, אישרה ב -4 באוגוסט ואשר פורסם כעת בדיאריו דה רפובליקה.

Diário da República מדווח גם על אישורו, על ידי השר, ל"שינוי אישור ההפעלה של מערכת מעקב הווידיאו המותקנת בעיריית אולהאו, הכוללת כיום 61 מצלמות מעקב וידאו".

לתמיכה בהחלטה מוזכר כי צו 2022 "אישר את חידוש אישור ההפעלה, לתקופה של שלוש שנים, של מערכת מעקב הווידיאו, המורכבת מ -26 מצלמות", באולהאו, אך ההנהלה הלאומית של ה- PSP ביקשה לשנות את האישור להפעלת המערכת.