המסמך מציין "הפסקה מוחלטת והיעדרות ממקום העבודה" של רופאים ש"עובדים באזור האוטונומי של האיים האזוריים, באזור מינהל הבריאות האזורי באלנטז'ו ובאזור מינהל הבריאות האזורי באלגרבה".

השביתה נמשכת משעה 00:00 ב -30 באוגוסט ועד 24:00 ב -31.

האיגוד דורש "הצעה לסולם שכר המשחזר את הקריירה של הפסדים שנצברו עקב השחיקה האינפלציונית בעשור האחרון ושמציבה את כל מקצוע הרפואה, כולל מתמחים, בכבוד ובצדק בטבלת התגמול היחידה של שירות המדינה".

פגישת משא ומתן חדשה בין האיגודים והממשלה מתוכננת ל -11 בספטמבר.

במהלך אוגוסט וספטמבר, SIM קבע שביתות באזורים אחרים במדינה.