"בחודש יולי ירדה אבטלת הנוער בשרשרת (-0.3%) בהשוואה לחודש הקודם, והתיישבה בערך השני הנמוך ביותר אי פעם (27,609 צעירים שנרשמו ל- IEFP), רק עלה על ידי הערך של יולי 2022, כאשר המינימום ההיסטורי של אבטלת נוער הושג".

בתורו, האבטלה הכוללת עלתה ב -2.4% בהשוואה ליוני ל -284,330 איש.

עם זאת, זהו הערך השני הנמוך ביותר בחודש המדובר מאז היה שיא.

בחודש יולי עלתה האבטלה לטווח הארוך ב -2.5% בהשוואה לחודש הקודם, אך הייתה ירידה של 13.5% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.