מועדי התשלום לתעש משתנים בהתאם לסכום שישולם.

המועדים לביצוע תשלום הארנונה הם כדלקמן:

עד 100 יורו: רק תשלום בודד ששולם בחודש מאי;

בין 100 ל 500 יורו: שני תשלומים ששולמו בחודשים מאי ונובמבר;

החל מ- 500 יורו: שלושה תשלומים ששולמו במאי, אוגוסט

ונובמבר.

המשמעות היא שהמועד האחרון לתשלום המס מסתיים רק ב -31 באוגוסט לבעלי נכסים שהמס שלהם עולה על 500 יורו.