לטענת הרשות, "סחף חזק שנגרם על ידי גשם עז" בא לידי ביטוי "בערכים מיקרוביולוגיים מעל פרמטרי הייחוס".

חופי סנטה אולליה, אלמאס ואינטל הוכרזו כולם כ"לא מתאימים לשחייה".

"לאחר שקיבל מידע מהסוכנות לאיכות הסביבה הפורטוגזית (APA) המייעצת נגד שחייה בחופי סנטה אוליה, אלמאס ואינאטל, נציג הבריאות באלגרבה נתן הוראות להנפת הדגל האדום, הוצבו אזהרות בנקודות הגישה לחופים, האוסרות שחייה ", אומר ה- AMN בהצהרה.

האיסור יישאר בתוקף עד שתוצאות ניתוחי איכות המים יצביעו על כך שערכים מיקרוביולוגיים נמצאים בפרמטרי התייחסות.